فیلم ارتودنسی

فیلم سالن انتظار ارتودنسی

بر خلاف دیگر فیلم های سالن انتظار که از پیش آماده شده و غیر قابل تغییر هستند، فیلم سالن انتظار ارتودنسی گروه سون کاملا بر اساس نظر، سلیقه و نیازهای مطب یا مرکز درمانی شما تهیه، تنظیم و تدوین می گردد.

فیلم سالن انتظار ارتودنسی گروه سون شامل انیمیشن های متنوع آموزشی با کیفیت بالا، فیلم های آموزشی مرتبط، تیزر تبلیغاتی معرفی شما، کلیپ های آموزشی، نمایش نمونه درمان های انجام شده توسط شما، پیام های آموزشی شما برای بیمارانتان، توصیه های درمانی و پیشگیرانه شما برای بیماران و بسیاری قسمت های دیگر می باشد که سعی شده است تا برای بیماران و همراهانشان جذاب و آموزنده باشد.

نمونه انیمیشن ها و فیلم های ارتودنسی

انیمیشن ارتودنسی - Class III End-on

انیمیشن ارتودنسی – Class III End-on

انیمیشن ارتودنسی - Class II Div 1

انیمیشن ارتودنسی – Class II Div 1

انیمیشن ارتودنسی - Ceramic Brackets

انیمیشن ارتودنسی – Ceramic Brackets

انیمیشن ارتودنسی 2x4 Appliance

انیمیشن ارتودنسی – ۲×۴ Appliance

انیمیشن ارتودنسی - Anterior Crossbite Functional Shift

انیمیشن ارتودنسی – Anterior Crossbite Functional Shift

انیمیشن ارتودنسی - Anterior Cross Elastics

انیمیشن ارتودنسی – Anterior Cross Elastics

انیمیشن ارتودنسی - Bionator

انیمیشن ارتودنسی – Bionator

انیمیشن ارتودنسی - Advansync

انیمیشن ارتودنسی – Advansync

انیمیشن ارتودنسی - Bite Turbos

انیمیشن ارتودنسی – Bite Turbos

انیمیشن ارتودنسی - Class 1 Crowding

انیمیشن ارتودنسی – Class 1 Crowding

انیمیشن ارتودنسی - Bite Plate

انیمیشن ارتودنسی – Bite Plate

انیمیشن ارتودنسی - Brushing

انیمیشن ارتودنسی – Brushing

گروه طراحی و خدمات گرافیک پزشکی سون
info@7md.ir || +98 21 266 433 15